taiwan

Area
2 Taipei
3 Tachi
33 Taoyuan
34 Chungli
35 Chupei
36 Chunan (Tchou-Nan)
37 Miaoli
38 Hualien
39 Chiaochi
4 Taichung
45 Fengyuan
458 Lishan
46 Chalou
47 Changhua
48 Shetou
49 Chunghsing
5 Chiai
55 Touliu
56 Huwei
6 Makung
62 Tainan
66 Hsinying
67 Chiali
69 Penghu
7 Chishan
8 Chaochou
823 Kinmen
826 Wu-chiu
827 Tung-Sha Island
88 Tungkang
89 Taitung